Ankündigung Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Kein Bild vorhanden
Prawo spadkowe normuje skutki ustawowe śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej stosunki cywilnoprawne podobnie z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym złączone normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Angebot:

Kontakt: Tobiasz, Poznań, tel. 6352180168, email: wtobiasz_w24@onet.pl
Datum hinzugefügt: 27-03-2020