Ankündigung Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Kein Bild vorhanden
Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów również ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził całkowity komput operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Angebot:

Kontakt: Amelia, Włocławek, tel. 7833681369, email: famelia942@gmail.com
Datum hinzugefügt: 12-03-2020