Ankündigung Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Kein Bild vorhanden
Autorzy naszej strony www drobiazgowo omawiają: nowe, zmienione warunki w zakresie dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia newralgicznych pojęć (m.in.: porto transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty dodatkowo podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po peryfraza przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jakim sposobem tak jak elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), w jaki sposób i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia związane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności złączone ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Angebot:

Kontakt: Jeremi, Bełchatów, tel. 7749944935, email: ejeremi.t866@poczta.pl
Datum hinzugefügt: 13-12-2019