Ankündigung Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Kein Bild vorhanden
Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został ustawiony z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach związanych z branżą nieruchomości lub z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a podobnie osobach fizycznych, które w obrocie prywatnym i działalności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz artykułów związanych zawiera peryfraza przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja obejmuje wyczerpujące wyrażenie omowne wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz zawiera istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

Angebot:

Kontakt: Wiktoria, Radomsko, tel. 6953040788, email: wiktoria.1679@gmail.com
Datum hinzugefügt: 14-03-2020