Ankündigung Kadry w Biuro Obsługi Rachunkowo-Podatkowej Małgorzata Kula

Kadry w Biuro Obsługi Rachunkowo-Podatkowej Małgorzata Kula

Kein Bild vorhanden
Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, razem z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o profil obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

Angebot:

Kontakt: Natan, Tczew, tel. 5183851106, email: natan_n369@gmail.com
Datum hinzugefügt: 03-04-2020