Ankündigung Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kein Bild vorhanden
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na parę sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona przez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli przyrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, który jest dorobek danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że dla swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, jaka została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej praktyczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, gdy jedność z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem czyli prowadzeniem domu.

Angebot:

Kontakt: Albert, Bełchatów, tel. 5782219527, email: lalbert_z1353@gmail.com
Datum hinzugefügt: 09-03-2020