Ankündigung Korepetycje z rachunkowości dam

Korepetycje z rachunkowości dam

Kein Bild vorhanden
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, zależność uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji albo korzystania z urządzeń, z których emitowany harmider może negatywnie oddziaływać na środowisko, - wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Angebot:

Kontakt: Natan, Bełchatów, tel. 5814590906, email: inatanh1460@o2.pl
Datum hinzugefügt: 16-03-2020