Ankündigung Kupię pomoc prawną w sprawie małżeństwa

Kupię pomoc prawną w sprawie małżeństwa

Kein Bild vorhanden
Dla osób zainteresowanych tą instytucją ważną informację stanowi fakt, że wyrównanie dorobków dotyczy jeno sytuacji, w której nie posiadają oni w trakcie trwania związku małżeńskiego majątku wspólnego, a tylko osobiste. Sytuacja zmienia się po ustaniu - wtedy następuje wyrównanie dorobków. Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy ustrój wspólności ustawowej zawierający przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jego trwania. Ustawa dopuszcza lecz ustalenie innego reżimu rządzącego ustrojem majątkowym małżeńskim, który wynika z umowy notarialnej zawartej między małżonkami lub osobami mającymi zamiar zawrzeć związek małżeński. W formie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską strony mogą ustanowić rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną. Czym różni się to od „zwykłej” rozdzielności majątkowej? Podczas trwania małżeństwa między tymi dwoma ustrojami nie ma różnic. Pojawiają się one nie prędzej po ustaniu małżeństwa i w tym aspekcie skutki są zdecydowanie różnorodne.

Angebot:

Kontakt: Joanna, Ełk, tel. 6144050772, email: joanna_m1578@poczta.pl
Datum hinzugefügt: 15-12-2019