Ankündigung Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kein Bild vorhanden
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi złączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego dodatkowo wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to rzeczowy przewodnik dla wszystkich osób, jakie stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W lekturze w detalach omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, opisano interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej czyli usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący kontakt z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę natomiast również tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - również korespondencji e-mail

Angebot:

Kontakt: Lidia, Konin, tel. 7628587317, email: dlidia_k859@interia.pl
Datum hinzugefügt: 11-12-2019