Ankündigung Notariusz we Wrocławiu sporządzi testament

Notariusz we Wrocławiu sporządzi testament

Kein Bild vorhanden
Czytelnicy na stronie internetowej znajdą tu między innymi omówienie kodeksów dotyczących zawierania umowy o pracę, regulaminu ZFŚS w związku z ochroną danych osobowych także obowiązujących od początku 2019 r. unormowań wolności zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych.

Angebot:

Kontakt: Ada, Jastrzębie-Zdrój, tel. 6087337165, email: madaf1777@poczta.pl
Datum hinzugefügt: 10-05-2020