Ankündigung Poprowadzę sprawę karną - kancelaria adwokacka

Poprowadzę sprawę karną - kancelaria adwokacka

Kein Bild vorhanden
Nauka prawa karnego bada rzeczywiste funkcje (skutki) stosowania prawa karnego. Zjawiska przestępstwa i społecznej na nie reakcji są w ten sposób złożone, iż większość ich wyjaśnić jeno za pomocą nauk prawnych. Nauką, jaka bada przestępstwo, przestępcę i społeczną reakcję na przestępstwo w sposób niezależny od dotychczasowych uregulowań prawnych, jest kryminologia. W zależności od orientacji naukowej rozróżnia się w kryminologii kierunki: biologiczny i psychospołeczny.

Angebot:

Kontakt: Feliks, Lubin, tel. 6853951574, email: sfeliks_s1744@o2.pl
Datum hinzugefügt: 23-03-2020