Ankündigung Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Kein Bild vorhanden
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnorodnych poziomach zarządzania), w jaki sposób również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jakże największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie wyobrażenie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, myśl narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu dodatkowo powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Angebot:

Kontakt: Lidia, Ostrołęka, tel. 6097041362, email: lidia.1577@tlen.pl
Datum hinzugefügt: 07-12-2019