Ankündigung Sporządzę apelacją za Ciebie

Sporządzę apelacją za Ciebie

Kein Bild vorhanden
W naszej stronie położono nacisk na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Oczywiste jest bowiem, że wiedza teoretyczna jest niezbędna każdemu prawnikowi, w tym także praktykom. Aby jednak zawarte w podręczniku informacje okazały się użyteczne muszą one zostać właściwie wyselekcjonowane dodatkowo wyraźnie przekazane. Strona www skierowany jest szczególnie do żaków studiów prawniczych. Z powodzeniem jednakże może służyć podobnie jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może wyjść dodatkowo przydatne dla absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jakże i aplikantów w trakcie ich nauki. Ufamy, że sięgną po nie także inne osoby, które z racji swojego zawodu oznacza to zainteresowań chcą uzyskać wiedzę dotyczącą polskiego prawa karnego procesowego

Angebot:

Kontakt: Tytus, Elbląg, tel. 7154738339, email: itytus.n856@gazeta.pl
Datum hinzugefügt: 18-12-2019