Ankündigung Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Kein Bild vorhanden
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono przeszło 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezmiernie istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych dodatkowo wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w zakresie przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a skądinąd nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i rzeczowe ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie śmiałych przepisów praktyczne, ujawnione w toku stosowania śmiałych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Angebot:

Kontakt: Marek, Żory, tel. 6096154461, email: umarek-l1775@poczta.pl
Datum hinzugefügt: 23-03-2020