Ankündigung Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Kein Bild vorhanden
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku lektura przygotowana poprzez doświadczonych specjalistów, którzy dokładnie i wyczerpująco omawiają zadania złączone z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według kanonów MSR/MSSF, w jaki sposób i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy nader wnikliwie charakteryzują obszary tematyczne powiązane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie również polskich, jakże i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w praktyczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające także z treści standardów, jak i egzegezy wydanych poprzez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Angebot:

Kontakt: Kornelia, Gliwice, tel. 6975756090, email: fkornelia.k615@tlen.pl
Datum hinzugefügt: 22-12-2019