Ankündigung Sprzedam gdzie kupie kodeks karny

Sprzedam gdzie kupie kodeks karny

Kein Bild vorhanden
Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób rozległy dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz zawiera wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jakże i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks karny Komentarz stanowi wnikliwe i wszechstronne peryfraza wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

Angebot:

Kontakt: Maria, Dębica, tel. 6807603370, email: maria_p1774@o2.pl
Datum hinzugefügt: 21-06-2020