Ankündigung Sprzedam najnowsza stronę www

Sprzedam najnowsza stronę www

Kein Bild vorhanden
Zapraszam na nasza stronę www o kodeksie pracy. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany jednak będą miały swoją konsekwencję. Według oryginalnych kodeksów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, w tym samym roku, ma okres na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, urlop przepadnie. Duże zmiany zostaną wprowadzone podobnie w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i zapisywać dokumentację w kwestiach zgrupowanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej innymi słowy elektronicznej. Kolejne zmiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że coraz częściej możliwe są przypadki, podczas gdy wewnątrz dnia roboczego przypadają także okresy pracy, jak i różne nieobecności rozliczane godzinowo. Powstaje dlatego pytanie, w jaki sposób rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To podobnie powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też obiekcje przy rozstrzyganiu, czy informacja nadgodzina będzie dobowa, czyli średniotygodniowa.

Angebot:

Kontakt: Fryderyk, Gorzów Wielkopolski, tel. 7724591288, email: fryderykr1621@o2.pl
Datum hinzugefügt: 10-12-2019