Ankündigung Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Kein Bild vorhanden
Sprzedam książkę jak złożyć sprawozdanie finansowe do krs jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – treść i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z działalności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – zasady ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Angebot:

Kontakt: Jędrzej, Olsztyn, tel. 5061172390, email: pjędrzej.j634@interia.pl
Datum hinzugefügt: 10-12-2019