Ankündigung Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie zrobimy

Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie zrobimy

Kein Bild vorhanden
Sporządzanie sprawozdań SIO dla dyrektorów szkół. Poradnik jest przeznaczony na rzecz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a podobnie pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Angebot:

Kontakt: Jeremi, Warszawa, tel. 6069762553, email: ljeremi_n59@poczta.pl
Datum hinzugefügt: 12-04-2020