Ankündigung Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Kein Bild vorhanden
Strona internetowa został ustawiony zwłaszcza z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a zarówno prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej również odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a także prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru ponad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych poprzez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego również formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; zwyczaj współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za pogwałcenie przepisów ustawy.

Angebot:

Kontakt: Jakub, Radom, tel. 5232710977, email: hjakub.g1688@poczta.pl
Datum hinzugefügt: 08-02-2020